Inleiding.

Net over de taalgrens wordt een windmolen project gerealiseerd door EDF-Luminus waarbij Hesbenergie een akkoord heeft voor één windmolen. Deze windmolen zal ook zichtbaar zijn vanuit Vlaanderen, vandaar dat Bronsgroen en Hesbenergie de taalbarrière hebben doorbroken zodat ook Vlamingen mee kunnen investeren, meerbepaald in de BV ADVL die we hiervoor samen oprichtten.

De windmolen.

Kaart project Juprelle (Bron: Hesbenergie.be)
 • Vermogen: 3,4 MW
 • Elektriciteitsproductie : 1 500 huishoudens
 • CO2 besparing: 2 399 (T/jaar)
 • Localisation : Route de Glons 4452 Juprelle
 • Status: Vergund
 • Voorziende datum in werking treding : Zomer 2021
 • Aandeel burgerparticipatie : Eigen vermogen is 1 000 000 € op 3 500 000 €
windenergie investeren bronsgroen

Meer info vinden jullie ook op de website van Hesbenergie (www.hesbenergie.be).

Wie kan er investeren?

Bestaande coöperanten:

 • Bijkomende aankoop tot maximum totaal van 40 aandelen per persoon)  Indien u coöperant bent en uw aantal aandelen wilt verhogen, dan is dit mogelijk tot een maximum van 40 aandelen per persoon. Dus als u reeds 10 aandelen heeft, kunt u er maximaal 30 bijkomend aanschaffen.
 • Een bijkomend aandeel kost 125 euro.
 • Uw inschrijving gaat in vanaf de datum van storting van het overeenkomstige bedrag op ons rekeningnummer:   IBAN BE42 7512 0591 3054 en BIC AXABBE22

Voor bestaande coöperanten die over minstens 4 aandelen Bronsgroen cvba-so beschikken, gedomicilieerd zijn in het arrondissement Tongeren en willen gebruik maken van Tax Shelter-regeling, bestaat de mogelijkheid om te investeren in de Besloten Vennootschap Aux Vents de Liège (afgekort AVDL BV) door het verwerven van één of meerdere B-aandelen in deze vennootschap onder de volgende voorwaarden:

 • Een B-aandeel van de Besloten Vennootschap kost 500 euro.
 • U mag geen bestuurder zijn van AVDL BV
 • U moet gedomicilieerd zijn in één van de 13 gemeenten van het arrondissement Tongeren.
 • U moet minstens beschikken over 4 aandelen of over een veelvoud van 4 aandelen in Bronsgroen cvba-so, als u meerdere B-aandelen wilt verwerven.
 • U moet zich ertoe verbinden om uw aandelen in AVDL BV minstens gedurende 4 jaar na de aankoop te bewaren.
 • U moet zich ertoe verbinden om de statuten van AVDL BV en de aandeelhoudersovereenkomst te onderschrijven.  
 • Deze mogelijkheid is beperkt: er zijn maximaal 499 aandelen in totaal te verwerven zowel door de bestaande aandeelhouders van Bronsgroen als van Hesbenergie.

De Raad van Bestuur van AVDL BV wijst erop dat bij uitkering van een dividend ze aan haar algemene vergadering zal voorstellen om aan de B-aandeelhouders, conform de statuten van de vennootschap, géén hoger dividend uit te keren dan het dividend dat de coöperatieve Hesbenergie uitkeert aan haar aandeelhouders.

Deze investering geeft aanleiding tot een Tax Shelter – belastingvermindering. U ontvangt hiervoor volgende jaar van AVDL BV het nodige formulier.

Hoe investeren?

De coöperanten die van de mogelijkheid wensen gebruik dienen eerst na te gaan of ze over voldoende (minstens 4) aandelen Bronsgroen cvba-so beschikken. (Indien dit niet zo is dient u eerst in te tekenen of extra aandelen te verschaffen via het intekenformulier.) Vervolgens moet u zich registreren op de volgende link (waarbij u dezelfde naam gebruikt als degene waarmee u gekend bent bij Bronsgroen cvba-so).

https://coophub.rescoop-wallonie.be/register/AVL
( Deze site is jammer genoeg in het Frans, voor hulp bij de registratie kan u steeds een e-mail sturen naar bart.vanderlee@bronsgroen.be met uw telefoonnummer en enkele momenten waarbij we u kunnen contacteren.)

En vervolgens 500 euro of een veelvoud van 500 euro te storten op de rekening van AVDL BV: BE72 0018 8183 0716.

Omdat bovenstaande procedure enkel in het Frans beschikbaar is, is het ook mogelijk om met de vermelding ‘AANKOOP B-AANDELEN AVDL BV’, UW NAAM, UW VOORNAAM en UW GSM-NUMMER, het bedrag over te schrijven op de rekening van Bronsgroen cvba-so. Bronsgroen cvba-so doet dan, steeds in de veronderstelling dat het maximum aantal aandelen van 499 nog niet verworven is, het nodige en zal u indien nodig contacteren. Indien het maximum aantal aandelen werd bereikt, wordt het geld teruggestort.