bronsgroen sociale energie

Bronsgroen cvba is opgericht door een groep enthousiaste mensen uit de omgeving van Bilzen. Maar al snel werd duidelijk dat een coöperatie in de sector van hernieuwbare energie die te klein is, weinig kans op slagen heeft.

Daarom richt Bronsgroen zich tot alle Limburgers, en willen we investeren in projecten in heel Limburg.


Een vzw

Als tussenstap naar een coöperatie werd eerst een vzw opgericht, Bilzen Energiek. Deze had haar wortels ontstaan in de sociale woonwijk Gansbeek in Bilzen. De huurders waren er verontwaardigd dat grote (internationale) bedrijven in Limburg aanvragen indienden voor het bekomen van vergunningen voor windmolenparken. Vaak willen de private projectontwikkelaars zoveel mogelijk winst maken met het project, terwijl de ‘lasten’ (slagschaduw, geluid) voor de lokale bevolking zijn.

Dit is niet meer rechtvaardig in tijden waarin meer en meer mensen het moeilijk hebben om hun energiefactuur te betalen. En juist in de sociale woonwijk wonen veel mensen in die situatie. Vandaar dat we later bij de omschakeling naar een cvba in 2012 ook zeker onze ‘roots’ niet wilden vergeten en ons Sociale Oogmerk verankerden in de statuten.

Een CVBAso

Een coöperatieve vennootschap volgens de ICA-principes bleek dan de aangewezen weg. Vervolgens bleek het vergunningstraject lang en moeilijk, maar na veel volharding niet onoverkomelijk. De allereerste projecten in Bilzen worden jammer genoeg nog steeds belemmerd, sinds de lente van 2020 hebben we nu de vergunningen beet voor zowel ons project in Dilsen, als ons project in Juprelle, net over de taalgrens. Hiervoor is de start van de constructie voorzien nog voor de zomer van 2020.

We willen dus niet alleen een dividend uitkeren aan de coöperanten maar de winst ook investeren in energiediensten voor de coöperanten én sociale projecten.

Sociaal Oogmerk

Onze coöperatie is een cvba-so. Dit wil zeggen dat de winst die we overhouden nadat onze de aandeelhouders een billijke vergoeding op hun kapitaal hebben ontvangen, vooral zal geïnvesteerd worden in sociaal-ecologische projecten in onze regio. Hiervoor willen we samenwerken met de gemeentes en de OCMW’s en de sociale huisvestingsmaatschappijen uit de regio.

De weg naar meer hernieuwbare energie is volgens ons immers maar geslaagd als ook mensen die het financieel wat moeilijker hebben daadwerkelijk betrokken worden bij deze transitie, en zo ook mee kunnen genieten van de voordelen.